Ploché strechy

Pri izolácii plochej strechy sa spoliehame na rokmi overené materiály od stabilných dodávateľov, u ktorých sa trvácnosť overila počas niekoľkých rokov životnosti strechy. Pri riešení špeciálnych detailov plochej strechy, spojov, či izolovaní nepravidelných tvarov sa môžete spoľahnúť na skúsenosti pracovníkov tímu, z ktorých väčšina pracuje v našej spoločnosti od jej počiatku. Certifikácia zamestnancov a naša vnútorná kontrola je zárukou správneho postupu pri realizácii izolácie plochej strechy. Našu prácu si overuje aj náš hlavný dodávateľ izolačného materiálu (fatrafol) tak, že kontroluje stavby nielen krátko po dokončení, ale aj o niekoľko rokov neskôr, aby mal istotu, že sa s jeho materiálom pracovalo správne.

Výhody plochej strechy od Artterm Košice

 • kvalitný izolačný materiál
 • stabilný tím s potrebnou certifikáciou
 • skúsenosti s riešením atypických detailov
 • obhliadka, projekt a realizácia podľa časového harmonogramu
 • záruka na izoláciu a porealizačná kontrola dodávateľa izolácie
 • dokážeme aj viac (pozri živé strechy)

Keď nás budete kontaktovať, radi sa vám ozveme späť, poradíme, navrhneme riešenie a zrealizujeme plochú strechu podľa vašich predstáv.

 

Kontaktujte nás:

 

Proti ropným látkam

Ropné produkty patria medzi najnebezpečnejšie látky ohrozujúce ekológiu a naše životné prostredie. Ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že i veľmi malé množstvo látok dokáže zamoriť rozsiahle zdroje pitnej vody. Preto je dôležité zamedziť rope a všetkým jej derivátom (benzín, nafta, rôzne druhy oleja, mazut a ďalšie) prienik do geologického podložia. Typickými stavbami a zariadeniami, ktoré si vyžadujú (a to aj na základe platnej normy) izoláciu voči ropným látkam, sú čerpacie stanice pohonných hmôt, voľne stojace nádrže na palivo, sklady odpadov z obrábacích strojov, ktoré obsahujú rezné a chladiace emulzie a pod.

Izoláciu proti ropným látkam je možné realizovať vložením izolačnej fólie priamo do stavebného diela alebo použitím na to určených fólií, ktorých odolnosť voči ropným látkam môže byť ešte kombinovaná s odolnosťou voči ďalším chemikáliám, ktoré sú na danom mieste, napríklad rôznom type výroby, použité.

Keď realizujeme izoláciu my, dbáme na to najdôležitejšie

 • správna voľba izolačného materiálu podľa konkrétnych podmienok
 • spoľahlivá a trvácna izolácia voči ropným produktom
 • používame iba osvedčené, kvalitné značkové izolácie
 • naši pracovníci sú nielen certifikovaní, ale majú aj roky skúseností

S dôverou sa môžete obrátiť na našich technikov, ktorí vám po analýze miest a podmienok navrhnú vhodné riešenie, ktoré vám dokážeme vyhotoviť v kvalite zodpovedajúcej dôležitosti tejto izolácie.

 

Kontaktujte nás:

Živé strechy

S veľkým potešením realizujeme izolácie plochých striech, ktoré sa stanú takzvanými zelenými, vegetačnými strechami. Pri tejto realizácii volíme špeciálny druh fólie, ktorá znesie vyššie zaťaženie a je priamo určená pre strechy, ktoré budú následne pokryté zeminou a osadené rastlinami. Keďže my a aj náš dodávateľ fólií si kontrolujeme kvalitu a trvácnosť plochej strechy nielen pri realizácii a tesne po odovzdaní, ale aj neskôr, po niekoľkých rokoch používania, je radosť vidieť tieto strechy plné prírody.

 

Kontaktujte nás:

 

Izolácia proti radónu

Izolácia spodných stavieb proti radónu je obvykle súčasťou izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Pri návrhu izolácie sa vychádza zo situácie danej stavby (hydrogeologické podmienky staveniska), z pôdorysu a umiestnenia stavby v teréne a v neposlednom rade aj z výsledkov merania intenzity radónu. Podľa týchto podmienok a hodnôt sa zvolí správna skladba hydroizolačných vrstiev a riešenie detailov, aby sa zabezpečil funkčný izolačný systém počas celej životnosti stavby.

Ochrana pred prenikaním rádioaktívnych plynov z podložia je tvorená najmä návrhom hrúbky izolačného materiálu tak, aby mal dostatočne nízky súčiniteľ difúzie radónu a izolácia sa celoplošne natavuje na podklad tak, aby sa zamedzilo vzniknutiu vzduchovej medzery medzi izoláciou a stavebnou konštrukciou, ktorou by sa mohol šíriť radón.

Ak vám záleží na ochrane svojho zdravia počas dlhých rokov užívania vašej stavby, zverte sa do rúk odborníkom. Napíšte nám alebo zavolajte a my sa vám budeme radi venovať.

Kontaktujte nás:

Bazény

Bazén sa stáva čoraz bežnejšou súčasťou bývania v rodinnom dome a s jeho dostupnosťou rastú aj nároky. Ak si chcete dopriať tvar bazéna podľa vašej fantázie, už si nevystačíte s typizovanými oválmi či obdĺžnikmi. V takom prípade je nutné pristúpiť k vyloženiu podkladnej bazénovej konštrukcie izolačnou fóliou. Použitá fólia musí mať vysokú UV stabilitu a stálofarebnosť. Dobrou správou je, že si môžete vybrať z niekoľkých farieb.

Rekonštrukcia pôvodných plavární a mestských bazénov

Samostatnou kapitolou je nákladovo efektívna rekonštrukcia pôvodných metských či obecných bazénov. Investor iba nevyhnutne opraví a doplní základnú konštrukciu, ktorá dáva sústave bazénov tvar pomocou betónu a betónových tvárnic, prípadne nivelačných hmôt a následne sa celý povrch vyloží bazénovou izolačnou fóliou. Samozrejme, pri veľkých bazénoch s vysokou mierou používania je kladený aj zvýšený dôraz na trvácnosť fólie a jej spojov.

Izolácia pomocou bazénovej fólie je vhodná pre:

 • viacúrovňové bazény
 • členité bazény so schodiskami
 • bazény so zakrivenými okrajmi
 • izolácia rôznych vodných atrakcií

Ak by vás zaujímalo konkrétne riešenie a jeho cena, napíšte nám, radi sa vám budeme venovať.

 

Kontaktujte nás:

Izolácia parkovísk

Prevádzkovateľ parkoviska je zodpovedný aj za únik ropných látok z priestoru parkoviska do podložia, prípadne ďalšie škody, ktoré môžu tieto látky napáchať pri kontaminovaní vody. Pritom izolácia parkoviska proti úniku ropných látok je veľmi efektívna a jednoduchá.

Ak sa nám ozvete, dokážeme vám pripraviť izolačné riešenie pre vaše parkovisko a presne vypočítať náklady na jeho realizáciu. Keďže všetky naše práce vykonávame s dôsledným dodržaním technologických postupov a poskytujeme na nich vysokú záruku, zbavíme vás ekologického a finančného rizika, ktoré by mohlo vzniknúť pri uniknutí ropných látok na vami prevádzkovanom parkovisku.

 

Kontaktujte nás:

Podzemné priestory

Dôležitou súčasťou čoraz aktuálnejšej výstavby podzemných parkovísk je aj zhotovenie izolácie podzemnej stavby voči vlhkosti a tlakovej vode a zároveň izolácia proti úniku ropných a iných chemických látok zvnútra objektu do okolitého prostredia. V prípade podzemných garáží sa jedná o rozsiahle stavby, u ktorých by následná oprava zle alebo nedostatočne vykonanej izolácie priniesla obrovské náklady. Preto je dôležité, aby tieto izolačné riešenia realizovala firma s dostatkom skúseností a s prioritou kladenou na kvalitu vyhotovenej izolácie so všetkými špeciálnymi detailami a spojmi.

 

Kontaktujte nás:

Hydroizolácia základov

Izolácia spodných stavieb je jednoznačne najnáročnejším druhom v odbore izolatérstva, pretože aj malá nedokonalosť zhotovenej izolácie môže spôsobiť dlhodobé a nákladné škody. Keďže izolácia je následne zakrytá ďalšou stavebnou konštrukciou alebo prinajmenšom jej oprava znamená odhrnutie zeminy, prípadne vrty, drenáže a injektáže. Hydroizolácia základov, resp. spodnej časti stavby, rieši obvykle naraz izoláciu proti vlhkosti, izoláciu proti tlakovej vode a tiež izoláciu proti radónu (o tej píšeme tu).

Izolácia proti zemnej vlhkosti

Pri výbere materiálu a spôsobe zhotovenia izolácie proti zemnej vlhkosti berieme do úvahy, či je základová doska nad terénom alebo pod ním a vplyv majú aj podmienky stekajúcej dažďovej vody na konkrétnej stavbe. Použiť je možné tak stierkové izolácie, obľúbené pri riešeniach proti presakujúcej vode pri izolácii soklov, ako aj izolačné fólie či modifikované asfaltové pásy.

Hydroizolácia proti tlakovej vode

Izoláciu proti tlakovej vode je rozumné nechať na odborníkov, nakoľko oprava zle vykonanej realizácie je často drahšia ako jej zhotovenie. Pri zistení podmienok konkrétnej stavby navrhneme skladbu vrstiev izolácie a riešenie atypických detailov vašej stavby alebo priemyselného objektu. Niekedy je súčasťou požiadavky zákazníka, aby táto izolácia spĺňala aj kritériá pre izoláciu proti ropným látkam (čítajte viac).

Radi vám dáme k dispozícii naše skúsenosti a navrhneme optimálne riešenie tak, aby odolalo daným podmienkam a dlhodobo slúžilo na ochranu spodnej časti vášho objektu. Ozvite sa nám.

Kontaktujte nás: