Hala, Košice

Najdôležitejšou vlastnosťou plochej strechy je nepochybne jej vodotesnosť. Pri jej návrhu treba brať ohľady aj na poveternostné podmienky, preto sme pri realizácii novej strechy použili len overené materiály.