Izolácia proti radónu

Izolácia spodných stavieb proti radónu je obvykle súčasťou izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Pri návrhu izolácie sa vychádza zo situácie danej stavby (hydrogeologické podmienky staveniska), z pôdorysu a umiestnenia stavby v teréne a v neposlednom rade aj z výsledkov merania intenzity radónu. Podľa týchto podmienok a hodnôt sa zvolí správna skladba hydroizolačných vrstiev a riešenie detailov, aby sa zabezpečil funkčný izolačný systém počas celej životnosti stavby.

Ochrana pred prenikaním rádioaktívnych plynov z podložia je tvorená najmä návrhom hrúbky izolačného materiálu tak, aby mal dostatočne nízky súčiniteľ difúzie radónu a izolácia sa celoplošne natavuje na podklad tak, aby sa zamedzilo vzniknutiu vzduchovej medzery medzi izoláciou a stavebnou konštrukciou, ktorou by sa mohol šíriť radón.

Ak vám záleží na ochrane svojho zdravia počas dlhých rokov užívania vašej stavby, zverte sa do rúk odborníkom. Napíšte nám alebo zavolajte a my sa vám budeme radi venovať.

Kontaktujte nás:

Bytový dom, Šafránová záhrada Košice II

Na bytových domoch sa najčastejšie realizuje plochá strecha. Inak tomu … Pokračovať v čítaní

Rodinný dom, Sečovce

V tomto prípade išlo o novostavbu rodinného domu v Sečovciach. … Pokračovať v čítaní