Izolácie základov

Realizujeme izolácie spodných stavieb a základových dosiek proti prenikaniu zemnej vlhkosti, tlakovej vody, radónu alebo napríklad niektorým chemickým či ropným látkam.

Úlohou hydroizolácií spodnej stavby je zabrániť prenikaniu vody do konštrukcií a ďalších priestorov podzemných častí budov. K tomuto účelu sa najčastejšie používajú izolačné pásy na báze asfaltu, plastov alebo stierkových hmôt chrániacich stavbu z vonkajšej strany. Podľa charakteru výrobku sa na podklad nalepujú, natavujú, mechanicky kotvia alebo sa voľne kladú a zaťažujú. Medzi sebou sa pásy spájajú v ploche aj v stykoch lepením alebo nataveným plameňom či horúcim vzduchom, a to v závislosti na konkrétnej materiálovej báze.

Správne navrhnuté a kvalitne prevedené izolácie sú pre vodu  nepriepustné, vodotesné. Zároveň slúžia ako protiradónová bariéra, ktorá je v týchto prípadoch už navrhnutá a dimenzovaná tak, aby splnila požiadavky na konkrétne protiradónové zaťaženie.

Základné druhy používaných izolačných materiálov

  1. Fóliové izolácie
  2. Asfaltové izolácie
  3. Náterové, stierkové a striekané izolácie

Pri izolácii spodnej časti stavby je, ako pri každej izolácii, potrebné dôsledne dodržať pracovný postup, pretože následky nedokonale zhotovenej izolácie majú rozsiahly vplyv nielen na dlhodobé užívanie stavby, ale jej prípadná oprava môže byť nákladnejšia ako jej zhotovenie.

Stabilné tímy certifikovaných pracovníkov našej spoločnosti realizujú izolácie viac ako 15 rokov, teda kvalita našej práce bola overená aj rokmi užívania.