Pošta 12, Košice

Na Pošte 12 v Košiciach boli v minulosti použité bežne dostupné materiály, ktoré sa rokmi opotrebovali. V súčasnosti strecha zatekala a bolo nutné ju opraviť. Pred zhotovením novej hydroizolačnej vrstvy sme upravili podklad a všetky nepriľnavé vrstvy sme odstránili. Na rekonštrukciu sme použili osvedčený materiál od overeného dodávateľa. Na fotografiách môžete vidieť stav pred a po realizácii.