Priemyselné izolácie

Kvalitnú izoláciu prinášame do občianskych aj priemyselných stavieb. Našimi klientmi sú aj výrobné spoločnosti, ktorým pomáhame vytvoriť bezpečné a ekologické prostredie pre ich objekty a zariadenia. Dôležitou úlohou priemyselných izolácií je ochrana stavebných konštrukcií pred vodou alebo aj z dôvodu úspor vody spôsobenej jej stratami. Najdôležitejšie izolačné riešenia sa však týkajú ochrany pred únikom chemických látok či ropných produktov alebo ochrany zariadení pred ich účinkami.

  • Hydroizolácia priemyselných budov a technologických častí
  • Hydroizolácia striech
  • Zásobníky, nádrže, vane a technologické bazény
  • Izolácia nadzemných konštrukcií proti vode

Našim zákazníkom ponúkame skúsenosti a certifikované znalosti našich pracovníkov a návrh spoľahlivých izolačných riešení, ktoré realizujeme vo vysokej kvalite zodpovedajúcej hodnote vašich výrobných prostriedkov. Kontaktujte nás a budeme sa vám venovať.