Bytový dom, Šafranová záhrada

Pre bytový dom Šafranová záhrada sme realizovali novú plochú strechu z najkvalitnejších izolačných materiálov. Na fotografiách máte možnosť vidieť postup prác, ako aj konečný výsledok.