Záruka na izoláciu

Naša spoločnosť kladie dôraz na kvalitu a trvácnosť realizovaných izolačných riešení, pretože tá prináša dlhodobú hodnotu pre našich zákazníkov a je stratégiou úspešnosti na trhu izolácií. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na záruku v niekoľkých rovinách.

 

Záruku vnímame nielen ako zákonnú lehotu, v ktorej je možné uplatňovať opravu nedostatkov, ale najmä ako vnútornú vlastnosť nášho produktu, ku ktorej neprispieva iba samozrejmá certifikácia a školenia pracovníkov na prácu s používanými izolačnými materiálmi, ale aj následná kontrola všetkých vykonaných izolácií.

 

Kontrolu prístupných izolácií (typicky strešné izolácie) prevádzame jednak sami, aby sme aj s odstupom času videli, ako odoláva okolitým podmienkam, ale kontrolu našej práce prevádza aj výrobca izolačného materiálu a podľa toho si starostlivo vyberá realizačných partnerov. Tieto kontroly sú cenným podkladom pre ďalšie skvalitňovanie materiálov aj poskytovaných služieb.