Hydroizolácia základov

Izolácia spodných stavieb je jednoznačne najnáročnejším druhom v odbore izolatérstva, pretože aj malá nedokonalosť zhotovenej izolácie môže spôsobiť dlhodobé a nákladné škody. Keďže izolácia je následne zakrytá ďalšou stavebnou konštrukciou alebo prinajmenšom jej oprava znamená odhrnutie zeminy, prípadne vrty, drenáže a injektáže. Hydroizolácia základov, resp. spodnej časti stavby, rieši obvykle naraz izoláciu proti vlhkosti, izoláciu proti tlakovej vode a tiež izoláciu proti radónu (o tej píšeme tu).

Izolácia proti zemnej vlhkosti

Pri výbere materiálu a spôsobe zhotovenia izolácie proti zemnej vlhkosti berieme do úvahy, či je základová doska nad terénom alebo pod ním a vplyv majú aj podmienky stekajúcej dažďovej vody na konkrétnej stavbe. Použiť je možné tak stierkové izolácie, obľúbené pri riešeniach proti presakujúcej vode pri izolácii soklov, ako aj izolačné fólie či modifikované asfaltové pásy.

Hydroizolácia proti tlakovej vode

Izoláciu proti tlakovej vode je rozumné nechať na odborníkov, nakoľko oprava zle vykonanej realizácie je často drahšia ako jej zhotovenie. Pri zistení podmienok konkrétnej stavby navrhneme skladbu vrstiev izolácie a riešenie atypických detailov vašej stavby alebo priemyselného objektu. Niekedy je súčasťou požiadavky zákazníka, aby táto izolácia spĺňala aj kritériá pre izoláciu proti ropným látkam (čítajte viac).

Radi vám dáme k dispozícii naše skúsenosti a navrhneme optimálne riešenie tak, aby odolalo daným podmienkam a dlhodobo slúžilo na ochranu spodnej časti vášho objektu. Ozvite sa nám.

Kontaktujte nás:

Bytový dom, Šafránová záhrada Košice II

Na bytových domoch sa najčastejšie realizuje plochá strecha. Inak tomu … Pokračovať v čítaní

Rodinný dom, Sečovce

V tomto prípade išlo o novostavbu rodinného domu v Sečovciach. … Pokračovať v čítaní