Kontaktné údaje

ART – TERM, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti:

Kukučínova 23
040 01 Košice

email: info@art-term.sk

tel. kontakt: 0903 900 499, 0903 902 716

 

Fakturačné údaje:

ART – TERM, spoločnosť s ručením obmedzeným
Cottbuská 1372/30
040 01 Košice

IČO: 365 832 27
DIČ: 2021865648

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice 1, vložka číslo 16134/V

 

Konatelia :

Pavel Jackanin

Stanislav Závodný