Izolácie plochých striech

Spoľahlivá a trvácna izolácia

Naša spoločnosť úspešne realizuje množstvo izolácií plochých striech, najčastejšie v týchto situáciách:

  • izolácia plochej strechy novostavby
  • sanácia striech, kde skončila životnosť predošlej izolácie
  • ploché strechy s nutnosťou predĺžiť životnosť jestvujúcej izolácie

Vychádzame z dlhodobých, viac ako 15-ročných skúseností a našou prioritou je vždy kvalita a trvácnosť vyhotovenej izolácie. Zákazníci ocenia kvalitu zhotovenia počas celej doby užívania strechy, na čo dávame aj vysokú záruku.

Každá strecha alebo iné izolačné riešenie má svoju konkrétnu náročnosť na vodotesnosť, tepelné požiadavky či zaťaženie (pochôdzne plochy, živé záhrady) a je vždy spojená s riešením detailov súvisiacich systémov ako je vzduchotechnika, svetlíky, výlezy, oplechovanie okrajov, kanalizácia či vyhrievanie odkvapov a striech.

Naše skúsenosti nám umožňujú spoľahlivo riešiť izoláciu pri rôznorodých požiadavkach klientov na prestupy izoláciou a napojenie na ďalšie objekty a zariadenia v blízkosti.

Pred realizáciou vychádzame zo systémových riešení použitých materiálov, projektovej dokumentácie a obhliadky situácie. Na ich základe navrhneme projekt zaizolovania strechy a po dohode so zákazníkom realizujeme podľa časového harmonogramu.