Proti ropným látkam

Ropné produkty patria medzi najnebezpečnejšie látky ohrozujúce ekológiu a naše životné prostredie. Ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že i veľmi malé množstvo látok dokáže zamoriť rozsiahle zdroje pitnej vody. Preto je dôležité zamedziť rope a všetkým jej derivátom (benzín, nafta, rôzne druhy oleja, mazut a ďalšie) prienik do geologického podložia. Typickými stavbami a zariadeniami, ktoré si vyžadujú (a to aj na základe platnej normy) izoláciu voči ropným látkam, sú čerpacie stanice pohonných hmôt, voľne stojace nádrže na palivo, sklady odpadov z obrábacích strojov, ktoré obsahujú rezné a chladiace emulzie a pod.

Izoláciu proti ropným látkam je možné realizovať vložením izolačnej fólie priamo do stavebného diela alebo použitím na to určených fólií, ktorých odolnosť voči ropným látkam môže byť ešte kombinovaná s odolnosťou voči ďalším chemikáliám, ktoré sú na danom mieste, napríklad rôznom type výroby, použité.

Keď realizujeme izoláciu my, dbáme na to najdôležitejšie

  • správna voľba izolačného materiálu podľa konkrétnych podmienok
  • spoľahlivá a trvácna izolácia voči ropným produktom
  • používame iba osvedčené, kvalitné značkové izolácie
  • naši pracovníci sú nielen certifikovaní, ale majú aj roky skúseností

S dôverou sa môžete obrátiť na našich technikov, ktorí vám po analýze miest a podmienok navrhnú vhodné riešenie, ktoré vám dokážeme vyhotoviť v kvalite zodpovedajúcej dôležitosti tejto izolácie.

 

Kontaktujte nás:

Bytový dom, Šafránová záhrada Košice II

Na bytových domoch sa najčastejšie realizuje plochá strecha. Inak tomu … Pokračovať v čítaní

Rodinný dom, Sečovce

V tomto prípade išlo o novostavbu rodinného domu v Sečovciach. … Pokračovať v čítaní